ИЗКУПУВАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

  • черни и цветни метали
  • хартия и картон
  • електронен скрап
  • излезли от употреба МПС

АВТОЧАСТИ ВТОРА УПОТРЕБА

гр.Кюстендил, ул.Оборище 9

тел.:0892 211 073, 0897 682 401