Информационен Бизнес Туристически Навигатор Кюстендил е платформа представяща актуална информация за бизнеса и туризма в Област Кюстендил, сайта е част от „РЕГИОНАЛНИ БИЗНЕС ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛИ“. Представянето се осъществява чрез банер или собствена страница в съответната категория за период от една година, като за целта се сключва договор и издава фактура, след изтичане на договора същия може да се поднови за следващ период от една година. Информацията в портала може да се променя неограничен брой пъти с цел нейната актуалност.

С цел оптималната функционалност на информационния портал запазваме правото си да правим промени по сайта без това да навреди на наличната инфорамация!